Priser VSU

Timepris på kompenserende undervisning pr. 1. januar 2022:

Kr. 785 pr. time. En undervisningstime kaster øvrig tid af sig 1:1.

Ved undervisning i eget hjem tillægges prisen 30% (På hele forløbet, der bestilles)

(Der afregnes på baggrund af en kommunal bevilget tidsramme jf. ydelseskatalog som kan ses her på hjemmesiden (uden priser) og kan rekvireres inkl. priser ved henvendelse til CKU Himmerland. Tidsrammen indeholder den samlede tid herunder konfrontationstid med eleven, forberedelse og efterbehandling, møde med andre fagpersoner, kørsel samt administration m.v.).

Priser er ekskl. transport.