Personlige beretninger og anbefalinger

Vi vil gerne samle de personlige skildringer ind og berette dem her på vores hjemmeside. Læs om nogle af de borgere, der vil berette om deres forløb hos CKU Himmerland ved at trykke på én af boksene ovenfor. Vi deler beretningerne op i de overordnede problematikker borgerne er visiteret på.