Krea undervisning

Krea undervisning

Hverdagen

Hverdagen på asylskolen uanset om det er i Holstebro eller Strandby byder på undervisning kl. 8.45-13.50. Unge mellem 17 og 21 tilbydes undervisning mandage, tirsdage, onsdage og fredage ligesom asylansøgere der har fået bevilget ophold og skal modtaget fremrykket dansk indtil de skal flytte til modtagekommunen. Alle andre tilbydes undervisning to dage pr. uge på enten mandag-/onsdagshold eller tirsdag-/fredagshold.

Der tilbydes undervisning i boglige fag samt kreative-, praktisk-, musiske- samt idrætslige fag. I de boglige fag er inkluderet asylansøgerkursus.

I det omfang det kan lade sig gøre og det vil give god værdi arrangeres aktiviteter og arrangementer i samarbejde med asylcentrene og/eller frivilligforeningerne.

Pausetid

Boglig undervisning