Commotio undervisning

Stemmeundervisning

Til borgere og pårørende

Undervisning på CKU Himmerland er visiteret gennem kommunen. Det vil sige, at man skal kontakte visitator i den kommune man bor i, såfremt man vil ansøge om et undervisningsforløb på CKU Himmerland. Hvis man bliver visiteret til undervisning vil det altid være et bestemt antal timer man bliver visiteret til eks. et 6 timers udredningsforløb eller et decideret undervisningsforløb på eksempelvis 20 timer. Hvis man ikke har mulighed for at fragte sig selv til undervisning kan kommunen også visitere til kørsel.

Man vil herefter modtage et brev fra CKU Himmerland om opstarten med tidspunkt, undervisningssted hvem underviseren er og praktiske oplysninger. Ved afslutning af forløbet udarbejder underviseren en afsluttende status som bliver sendt til borger og visitator. 

De pårørende har mulighed for at blive en del af forløbet, og vi anser de pårørende som en ofte vigtig del af et undervisningsforløb og en vigtig parameter ift. at nå så langt som muligt.

Pårørende er ofte dem der kender borgeren (eleven) bedst. Derfor lægger vi vægt på at have et godt samarbejde med pårørende til vores elever. Alle nedenstående punkter forudsætter selvfølgelig at eleven giver samtykke.

  • Pårørende bliver inviteret med til den første samtale eller det første besøg.
  • Pårørende bliver inviteret med til de møder, som afholdes igennem hele undervisningsforløbet. Her kan der også været tale om, at andre fra kommunen deltager. Det kan f.eks. være hjerneskadekoordinator, sagsbehandler, ergoterapeut, hjemmevejleder.
  • Pårørende er altid velkomne til at deltage i undervisningen efter aftale med underviseren.
  • Det kan være nødvendigt at CKU Himmerland kontakter den pårørende f.eks. i forbindelse med praktiske problemer

 

Erhvervet hjerneskade kommunikationshold