Til kommende elever

Undervisningen 

Som elev på CKU Himmerland er du selv med til at vælge, hvad din uddannelse skal indeholde. Har du særlige interesser, vil vi gerne imødekomme dem og gøre dem til en del af din uddannelse.

Inden du påbegynder din STU, skal du lave en uddannelsesplan. Det kan din UU-vejleder hjælpe med.

Din STU skal indeholde en almen del, en specifik del og en praktisk del.

  • Den almene del er de almene fag, som du har sammen med de øvrige elever. Det kan f.eks. være dansk, matematik, engelsk, news, trivsel & identitet, idræt og svømning.

  • Den specifikke del er den del, som er specifik for dig. Her kan du vælge de fag og aktiviteter, som du interesserer dig for. Du kan også vælge at følge fag på VUC som fjernundervisning, f.eks. Almen Voksenuddannelse (AVU) eller Forberedende Voksenundervisning (FVU).

  • Den praktiske del består af praktiske aktiviteter på skolen eller praktik udenfor skolen i offentlige eller private virksomheder. 

Tager du et kortere forløb på CKU Himmerland, f.eks. efter LAB-loven eller et STU-forberedende forløb, følger du som udgangspunkt den samme undervisning som de øvrige elever og har de samme muligheder for indhold, aktiviteter og fag.

Eksempel på skema:

Vi har rigtig mange forskellige fag og aktiviteter. Det ændrer sig med årstiderne og tilslutningen af elever, hvilke fag og aktiviteter, der er i gang. Her er et udpluk af mulighederne:

- E-sport
- Billedkunst
- Keramik
- Håndarbejde
- Træværksted
- Praktisk
- Mountainbike
- Cykelværksted
- Madlavning
- Re-design
- VR-briller
- Lego Mindstorm
- Svømning
- Fitness
- Ridning
- Løb
- Gåtur
- Idræt
- FVU dansk og matematik
- ADL
- IT

Og flere endnu. Man er altid meget velkommen til at komme med forslag til en aktivitet eller spørge til en mulighed. 

Transport

Vores ungeafdeling ligger i Arden. Der kører både tog og busser til Arden, hvis man bor nord eller syd for os. Bor man ikke i et område, hvor offentlig transport er en mulighed, bevilliges man oftest taxikørsel sammen med sit skoletilbud. 

Der er tilknyttet 6 faste chauffører til vores Arden afdeling og man kører med den samme chauffør og de samme elever hver dag. 

På CKU Himmerland lægger vi vægt på at tage godt imod nye ansigter, så du føler dig i trygge rammer - uanset, om du er en ny elev, praktikant eller på besøg.

Kunne en STU eller et andet forløb på CKU Himmerland være noget for dig? Eller har du bare brug for at vide mere om skolen? Uanset hvad, er du meget velkommen til at besøge os. Du har også mulighed for at komme i praktik.

Ny elev

Som ny elev på CKU Himmerland bliver du taget godt imod fra første dag. Vi giver dig en introduktion til dit skema og sørger for, at der er andre elever, som du kan følge i hverdagen. Alle elever på CKU Himmerland får en kontaktperson, som er den, der deltager i dine revisitationsmøder, sørger for, at målene med din STU bliver fulgt, og som du kan kontakte, hvis der opstår problemer i løbet af din uddannelse.  

Praktik

En praktik på CKU Himmerland er gratis. Den varer typisk en uge, men har du brug for længere tid, kan det også lade sig gøre. Du kommer til at indgå i skolens hverdag på lige fod med skolens øvrige elever, møde nye mennesker og opleve skolens ungemiljø på nært hold. Du kommer derfor også til at deltage i de aktiviteter og arrangementer, som finder sted i hverdagen på skolen.

Som praktikant på CKU Himmerland bliver du taget godt imod fra første dag. Vi giver dig en introduktion til dit skema og sørger for, at der er andre elever, som du kan følge i hverdagen. Såfremt du har brug for det, kan du også blive tilknyttet en lærer, som vil være din kontaktperson gennem hele din praktik. 

En praktik vil give dig et godt indblik i hverdagen på CKU Himmerland, og give dig bedre mulighed for at sige, om CKU Himmerland er det rette sted for dig.

Er du kommende elev, som ønsker at komme i praktik eller på besøg hos os, skal du først tage en snak med din UU-vejleder.