Opløsning af kæbemuskulatur stemmeundervisning

Parkinson holdundervisning

Til sagsbehandlere

Kompenserende specialundervisning for voksne under følgende indsatsområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1653 af 9/8/2021 - link til lovgrundlag

Vi tilbyder undervisning i vores hovedafdeling i Aars samt i lokaler på Kulturhuset i Arden Arden, på vores STU afdeling på Blåkildevej i Arden og i et lokale på Hobro Sygehus. Derudover er der mulighed for undervisning i eget hjem såfremt kommunen visiterer til det. Denne mulighed kan kun benyttes i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan komme til undervisning på ét af vore undervisningssteder. 

Vi gør hvad vi kan for at borger undervises så tæt på hjemmet som muligt, men der kan være mange bindinger og forhindringer der betyder, at borger kan blive nødt til at modtage undervisning i én af vores øvrige afdelinger.

Målgrupper:

  • Voksne med erhvervet hjerneskade
  • Voksne med talesproglige vanskeligheder (afasi/dysartri)
  • Voksne med kognitive vanskeligheder
  • Voksne med hjernerystelser
  • Voksne med stemmevanskeligheder
  • Voksne med stammen/løbsk tale
  • Voksne med parkinson/schlerose
  • Voksne der er mundhuleopererede 

Undervisning på CKU Himmerland er visiteret gennem kommunens visitatorer på området. Se ydelseskatalog her på siden, og kontakt os gerne såfremt der skulle opstå spørgsmål og/eller der er behov for at aftale særligt tilrettelagte forløb.

 

 

Commotio undervisning

Stemmeundervisning