Priser STU

Grundtakst på ungeuddannelsen på grundskoleniveau, LAB eller STU pr. 1. januar 2023:

Pr. år - kr. 227.264

Dagstakst - kr. 1136

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 278 pr. time eller pæd. uddannet personale til kr. 343,50 pr. time.

Timepris på eneundervisning pr. 1. jan. 2022

Kr. 900 pr. undervisningstime.

CKU Fritid

Pr. dag - kr. 1.039 (på undervisningsdage)

Pr. dag - kr. 2.633 (på hele dage, hvor der ikke er undervisningstid)

Pr. time - kr. 322

Prisen for CKU Fritid reguleres efter hvor mange elever der er med i ordningen. Ovenstående priser er baseret på én elev.

 

Alle ovenstående priser er ekskl. transport.