Priser STU, LAB eller grundskoleniveau

Grundtakst pr. 1. januar 2024 (regulering +4,068%):

Pr. år - kr. 236.509

Dagstakst - kr. 1183

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 291 pr. time eller pæd. uddannet personale til kr. 360 pr. time.

Timepris på eneundervisning pr. 1. jan. 2024

Kr. 936 pr. undervisningstime.

CKU Fritid pr. 1. jan. 2024

Pr. dag - kr. 1.081 (på undervisningsdage)

Pr. dag - kr. 2.740 (på hele dage, hvor der ikke er undervisningstid)

Pr. time - kr. 335

Prisen for CKU Fritid reguleres efter hvor mange elever der er med i ordningen. Ovenstående priser er baseret på én elev.

 

Alle ovenstående priser er ekskl. transport.