Kvalitet og samarbejde

Undervisningen i VSU delen på CKU Himmerland skal tilbydes af et fagligt dygtigt, inspirerende og engageret personale. Alle underviserne har en logopædisk uddannelse, enten som universitetsuddannelse eller som overbygning på grunduddannelse som eks. lærer.

Vi bestræber os på optimal kvalitet og effektivitet, bl.a. gennem lederudvikling og personaleuddannelse. Gennem relevant efteruddannelse skabes fundamentet for udvikling af personalets kompetencer. Alle undervisere har gennemført eller gennemfører snarligt efter ansættelse efteruddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik.

Underviserne deltager løbende i faglige opkvalificerende kursusaktiviteter ligesom de også er forankret i faglige netværk i både DTHS (forum for danske tale-, høre- og synsinstitutioner) og i det nordjyske netværk bestående af kommunale og regionale voksenspecialundervisningsinstitutioner. Underviserne modtager løbende supervision som et led i den faglige udvikling.

Den undervisning, vi tilbyder foregår i optimale, inspirerende fysiske rammer. Vi tilbyder undervisning i vores hovedafdeling i Aars samt i lokaler på Kulturhuset i Arden Arden, på vores STU afdeling på Blåkildevej i Arden og i et lokale på Hobro Sygehus. Derudover er der mulighed for undervisning i eget hjem såfremt kommunen visiterer til det.

 

 

Receptionen