Musikundervisning

Musikundervisning

Til borgere og pårørende

Undervisning på CKU Himmerland er for de asylansøgere der er indskrevet som beboere på henholdsvis Asylcenter Holstebro og Asylcenter Ranum. På asylcentrene laves der individuel aftale med centret om indholdet i ens hverdag. Der er mulighed for undervisning to dage om ugen (mandag+onsdag eller tirsdag+fredag) eller fire dage om ugen hvis man er ung (18 til og med 21 år) eller er blevet bevilget asyl. For Ranumbeboerne gælder, at man kommer til og fra undervisning med bus som centret står for.

Der kan læses mere om asylcentrene på deres hjemmeside asylcenter.vesthimmerland.dk.

Der kan læses om lovgrundlaget for undervisning af asylansøgerne på retsinformation.dk. 

Undervisning for asylansøgere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 12. august 2020 - link til lovgrundlag.

Idrætsundervisning

Idrætsundervisning