Værdigrundlag

Værdier

På CKU Himmerland er vores tilgang til eleverne præget af respektligeværdighed og empati.

Gennem aktiv dialog skal erkendelse og forståelse for den enkelte elevs vanskeligheder ligge til grund for en kompenserende undervisning. Selvom specialundervisning ikke altid kan måles i uddannelses- og erhvervskompetencer, lægger vi vægt på, at vores undervisning har værdi for den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling.

Vi betragter det enkelte menneske som en borger med egenskaber, der er værdifulde for andre mennesker. Med respekt for den enkelte borgers kompetencer og potentialer skal vores undervisning udvikle og styrke elevens mulighed for en livsduelig og ligeværdig deltagelse i det danske samfund.

Mission

CKU Himmerland er et center, der tilbyder kompenserende specialundervisning for unge og voksne inden for følgende målgrupper:

 • Unge med særlige behov
 • Unge med autisme, Aspergers Syndrom eller ADHD
 • Unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Unge og voksne med sindslidelse
 • Unge og voksne med kognitive og/eller socio-emotionelle vanskeligheder
 • Voksne med sent erhvervede hjerneskader
 • Voksne asylansøgere

Undervisningen på CKU Himmerland skal udvikle og styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at deltage i samfundet som ligeværdige borgere.

Vision

På CKU Himmerland bestræber vi os på:

 • at give borgere med særlige behov i Himmerland større livskvalitet samt øge deres muligheder for at deltage i samfundets fællesskab som aktive og selvstændige medborgere, herunder bidrage til, at den enkelte borger udnytter sine tildelte ressourcer optimalt,
 • at bidrage til udvikling af specialundervisningen i Himmerland til gavn for borgerne,
 • at udvikle og styrke det regionale, nationale og internationale samarbejde,
 • at være en visionær og udviklingsorienteret skole i et samfund i stadig forandring.

Kultur

Den danske kulturarv skal danne grundlag for CKU Himmerlands virke i mødet med andre kulturer.

Borgere med særlige behov skal gennem oplevelsen af skikke og traditioner kunne forstå og indleve sig i det danske samfund, samtidig med at borgere med anden etnisk baggrund bevarer egne skikke og traditioner i et ligeværdigt samspil.

Mødet mellem de forskellige kulturer skal danne basis for tolerance, åbenhed, tillid og tryghed. Derfor skal skolen gennem sit virke skabe rummelighed for alle med behov for kompenserende undervisning, uanset etnisk baggrund og religion.

Målsætning

Målet for undervisningen på CKU Himmerland er i et inspirerende undervisningsmiljø:

 • at skabe læringsrum for eleverne gennem samarbejde med dem,
 • at øge elevernes kompetencer til at forvalte eget liv i et aktivt og socialt samspil med andre,
 • at støtte den enkelte elev i at træffe kvalificerede valg, således at livskvalitet, selvtillid og selvværd øges og aktivitetsglæde opleves,
 • at skabe et mødested for voksne borgere med særlige behov.