Notater fra skoleudviklingssamtaler

Notat 2023

De lovmæssige rammer vedrørende skoleudviklingssamtaler

1. Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
2. Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
3. Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsnet
4. Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
5. Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler
6. Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
7. Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside