Bestyrelsen pr. 21. september 2023

Bestyrelsen på CKU Himmerland er sammensat jf. vedtægterne. Der bliver udpeget ét medlem fra hver af kommunalbestyrelserne for Vesthimmerlands, Mariagerfjord og Rebild Kommuner. Derudover er der tre pladser til Danske Handicaporganisationer fra de tre pågældende kommuner. Pt. er kun to af de tre pladser besat. Derudover er der to medarbejderrepræsentanter og én elevrepræsentant. Viceskoleleder og skoleleder deltager som henholdsvis referent og sekretær.

Skema til anmodning om skattefri befordringsgodtgørelse ifm. kørsel i egen bil ifm. hvervet som bestyrelsesmedlem kan downloades ved at trykke her (gælder ikke ansatte på CKU Himmerland).

Vesthimmerlands Kommune

Søren Virenfeldt

Mariagerfjord Kommune

Helle Qvist Toft

Rebild Kommune

Henriette Lyngberg

DH Vesthimmerland

Henrik Terp
Formand

DH Mariagerfjord

Vivi Harbo Christiansen

Medarbejderrepræsentant TR

Lonni Vandborg

Medarbejderrepræsentant

Brian Nymann Christensen
AMR

Viceskoleleder

Stinne Yde-Lakmann

Skoleleder

Jan Riel Christensen