TIL SAGSBEHANDLERE

CKU Himmerland (Center for Kommunikation og Undervisning) drives af Vesthimmerlands Kommune og tilbyder undervisning til unge og voksne i Himmerlands kommuner samt Jammerbugt Kommune.

Skolen underviser unge og voksne inden for følgende indsatsområder:

 • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lov nr. 610 af 28/05/2019 – også kaldet STU.
 • Kompenserende specialundervisning for voksne under følgende indsatsområder, jf. lov nr. 974 af 19. juli 2000:
  • voksne med erhvervet hjerneskade,
  • voksne med sindslidelse,
  • voksne med generelle indlæringsvanskeligheder,
  • voksne med andre funktionsnedsættelser, f.eks. syns-, høre- og bevægelseshandicap,
  • specialpædagogisk bistand, test, rådgivning og vejledning,
  • tale- og sprogundervisning,
  • forberedende voksenundervisning (FVU) - dansk og matematik,
  • kortere kurser for voksne.
 • Undervisning for asylansøgere, jf. lov nr. 497 af 3. maj 2010.

CKU Himmerland underviser 200-250 elever i løbet af et skoleår. Heraf er mellem 30-40 elever optaget på skolens treårige ungdomsuddannelse (STU).