Til pårørende

Til pårørende

 

Pårørende er ofte dem der kender eleven bedst. Derfor lægger vi vægt på at have et godt samarbejde med pårørende til vores elever. Alle nedenstående punkter forudsætter selvfølgelig at eleven giver samtykke.

 

  • Pårørende bliver inviteret med til den første samtale eller det første besøg.

  • Pårørende bliver inviteret med til de møder, som afholdes igennem hele undervisningsforløbet. Her kan der også været tale om, at andre fra kommunen deltager. Det kan f.eks. være hjerneskadekoordinator, sagsbehandler, ergoterapeut, hjemmevejleder.

  • Pårørende er altid velkomne til efter aftale at deltage i undervisning.

  • Der bliver i løbet af et skoleår inviteret til forskellige arrangementer – åbent hus, kulturaften, pårørendedag osv.

  • Pårørende er altid velkomne til selv at kontakte CKU Himmerland med spørgsmål.

  • Det kan være nødvendigt at CKU Himmerland kontakter den pårørende f.eks. i forbindelse med praktiske problemer.