TALEUNDERVISNING

CKU Himmerland tilbyder taleundervisning, som kan bidrage til at afdække eller afhjælpe en borgers talevanskeligheder. 

Sproglige vanskeligheder:

Målgruppe

Målgruppen er unge og voksne over 18 år, som er født med eller får et talehandicap, afasi, dysartri eller stemmevanskeligheder senere i livet, f.eks. borgere med erhvervet hjerneskade, hørevanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder eller unge med særlige behov/sent udviklede.

Formål

At afdække og beskrive sproglige og talemæssige vanskeligheder og kompetencer og komme med forslag til undervisning eller andre foranstaltninger, som kan kompensere for eller forbedre borgerens kommunikation.

Undervisning

Undervisningen foretages af uddannede talepædagoger eller logopæder. Et undervisningsforløb indledes med samtale og test for at afdække vanskelighederne. Derefter aftales det videre forløb. Man vil typisk starte med individuel undervisning. Senere i forløbet kan det være formålstjenligt med holdundervisning. Der kan også være mulighed for undervisning i kommunikationsprogrammer på computer.

Form og omfang

Undervisningen kan foregå individuelt eller på små hold, som regel en til to gange ugentligt. Undervisningen bevilliges 10 timer ad gangen. Derefter evalueres forløbet og effekten af undervisningen.   

Hvor

Undervisningen finder sted på CKU´s to afdelinger i henholdsvis Aars og Arden eller på Kulturhus Arden, men kan også placeres eksternt på forskellige institutioner eller i eget hjem.

Hvornår

Tidspunkt og varighed aftales mellem borgeren og talepædagogen.

Visitation/optagelse

Optagelse finder sted løbende hele året. Ved ønske om optagelse rettes henvendelse til skolen, hvor man kan rekvirere ansøgningsskema.

 

Stemmevanskeligheder:

Målgruppe

Målgruppen er borgere med stemmevanskeligheder. Stemmevanskelighederne kan skyldes en kombination af mange faktorer og kan opleves som rømmetrang, hæshed, ondt i halesen, vanskeligheder med at tale eller synge.

Undervisning/rådgivning

Undervisningen foretages af uddannede talepædagoger eller logopæder. Et undervisningsforløb kan typisk forløbe således

  1. En vurdering af vanskelighederne
  2. Undervisning
  3. Rådgivning
  4. Forslag til hjemmetræning

Omfang

Undervisningen foregår 1 lektion 1 gang om ugen eller efter behov.  Undervisningen bevilliges 10 lektioner ad gangen. Derefter evalueres forløbet og effekten af undervisningen.

Hvor

Undervisningen finder sted på CKU´s to afdelinger i Års og Arden eller på Kulturhus Arden.

Hvornår

Tidspunkt og varighed aftales mellem borgeren og talepædagogen.

Henvendelse

Inden undervisningen kan begynde, skal man gennem en undersøgelse af hals og stemmelæber. Man skal omkring egen læge, som kan henvise til undersøgelse af øre-næse-halsspecialist eller fonologisk-logopædisk klinik på Ålborg Sygehus.

Betaling

Kompenserende specialundervisning er gratis for borgeren i den enkelte kommune.

Befordring

Der kan søges om gratis befordring for borgere med særligt kørselsbehov.