SINDSLIDELSE

CKU Himmerland tilbyder undervisning for voksne over 18 år med en sindslidelse.

Formål

Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af de handicaps, som opstår som følge af psykisk sygdom.

I undervisningen lægger vi vægt på, at

 • Borgeren opnår en læringsstrategi, der skaber bedre overblik og struktur i hverdagen
 • Styrke borgerens selvtillid og selvstændighed
 • Tage udgangspunkt i borgerens viden, færdigheder og livserfaringer 
 • Skabe trygge rammer hvor eleven tør komme
 • Borgeren møder andre i lignende situation
 • Borgeren er i stand til at modtage undervisning, men med plads til de udsving sygdommen medfører

Undervisningens form og omfang

Undervisningen er tilrettelagt individuelt, og der udarbejdes en undervisningsplan for hver enkelt borger. Undervisningsplanen kan indgå i deltagerens sociale handleplan.

Undervisningens indhold

Der tilbydes undervisning i IT. Her arbejdes med informationssøgning, kommunikation, træningsprogrammer eller kompenserende hjælpemidler. Borgeren har oftest sit eget med, men kan også undervises på CKU Himmerlands computere eller tablets.

Der tilbydes kreativt fag. Det kan være i form af billedkunst eller håndarbejde. Man kan lære at udtrykke sig kreativt og måske finde mening og indhold i sit liv, som man kan bruge videre fremad.

Undervisningen er oftest på hold. Her er mulighed for at øve sig socialt og for at lære af hinanden.

Holdstørrelse

Undervisningen foregår som regel på små hold, men der kan også etableres større hold med flere lærere tilknyttet. I særlige tilfælde kan der etableres eneundervisning i en periode.

Hvor

Undervisningen forgår på CKU´s to afdelinger i henholdsvis Aars og Arden. Undervisningen tilbydes også eksternt på forskellige institutioner f.eks. væresteder, støttecentre, bo- og døgninstitutioner.

Hvornår

Tidspunkt for undervisning meddeles ved bekræftelse om optagelse.

Betaling

Kompenserende specialundervisning er gratis for borgeren i den enkelte kommune.

Befordring

Der kan søges om gratis befordring for borgere med særligt kørselsbehov.

Specialpædagogisk bistand

Udover den kompenserende specialundervisning kan skolen tilbyde specialpædagogisk bistand

 • Rådgivning og vejledning til eleven f.eks. om uddannelse og undervisningsmuligheder
 • Rådgivning og vejledning til fagpersoner eller pårørende
 • Udredninger f.eks. PAS - test, en pædagogisk analyse
 • Sprogdiagnosticering
 • Læsetest, matematiktest
 • Klargøre borgeren til FVU dansk trin 1-4, Forberedende Voksen Undervisning