Priser 2022

Grundtakst på ungeuddannelsen på grundskoleniveau, LAB eller STU pr. 1. januar 2022:

Pr. år - kr. 222.459

Dagstakst - kr. 1112

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 273 pr. time eller pæd. uddannet personale til kr. 336,25 pr. time.

Timepris på eneundervisning pr. 1. jan. 2022

Kr. 900 pr. undervisningstime.

CKU Fritid

Pr. dag - kr. 1.037 (på undervisningsdage)

Pr. dag - kr. 2.577 (på hele dage, hvor der ikke er undervisningstid)

Pr. time - kr. 315

Prisen for CKU Fritid reguleres efter hvor mange elever der er med i ordningen. Ovenstående priser er baseret på én elev.

Alle ovenstående priser er eksl. transport.

 

Timepris på kompenserende undervisning pr. 1. januar 2022:

kr. 785 pr. arbejdstime.

Ved undervisning i eget hjem tillægges prisen 30% (På hele forløbet, der bestilles)

(Der afregnes på baggrund af en kommunal bevilget tidsramme. Tidsrammen indeholder den samlede tid herunder konfrontationstid med eleven, forberedelse og efterbehandling, møde med andre fagpersoner, kørsel samt administration m.v.)