Priser 2017 - 2. halvår

Grundtakst på ungeuddannelsen på grundskoleniveau, LAB eller STU pr. 1. august 2017:

Pr. år - kr. 223.808

Dagstakst - kr. 1.119

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 265 pr. time eller pæd. uddannet personale til kr. 326 pr. time.

 

CKU Fritid

Pr. dag - kr. 1.026 (på undervisningsdage)

Pr. dag - kr. 2.550 (på hele dage, hvor der ikke er undervisningstid)

Pr. time - kr. 311

Prisen for CKU Fritid reguleres efter hvor mange elever der er med i ordningen. Ovenstående priser er baseret på én elev.

 

Timepris på kompenserende undervisning pr. 1. januar 2017:

kr. 716 pr. arbejdstime

(Der afregnes på baggrund af en kommunal bevilget tidsramme. Tidsrammen indeholder den samlede tid herunder konfrontationstid med eleven, forberedelse og efterbehandling, møde med andre fagpersoner, kørsel samt administration m.v.)