Priser 2017 - 1. halvår

Grundtakst på ungeuddannelsen på grundskoleniveau, LAB eller STU pr. 1. januar 2017 gældende indtil 31. juli 2017:

Pr. år - kr. 215.200

Dagstakst - kr. 1087

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 265 pr. time eller pæd. uddannet personale til kr. 326 pr. time.

 

CKU Fritid

Pr. dag - kr. 948

Pr. time - kr. 311

 

Timepris på kompenserende undervisning pr. 1. januar 2017:

kr. 716 pr. arbejdstime

(Der afregnes på baggrund af en kommunal bevilget tidsramme. Tidsrammen indeholder den samlede tid herunder konfrontationstid med eleven, forberedelse og efterbehandling, møde med andre fagpersoner, kørsel samt administration m.v.)