Priser 2016

Grundtakst på ungeuddannelsen på grundskoleniveau, LAB eller STU pr. 1. januar 2016:

Pr. år - kr. 211.000

Dagstakst - kr. 1065

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 260 pr. time

 

Timepris på kompenserende undervisning pr. 1. januar 2016:

kr. 701 pr. arbejdstime

(Der afregnes på baggrund af en kommunal bevilget tidsramme. Tidsrammen indeholder den samlede tid herunder konfrontationstid med eleven, forberedelse og efterbehandling, møde med andre fagpersoner, kørsel samt administration m.v.)