Priser 2016

Grundtakst på ungeuddannelsen på grundskoleniveau, LAB eller STU pr. 1. august 2020:

Pr. år - kr. 220.000

Dagstakst - kr. 1.100

Efter behov kan der tilkøbes støttetimer til en pris af kr. 268 pr. time eller pæd. uddannet personale til kr. 330 pr. time.

Timepris på eneundervisning pr. 1. jan. 2020

Kr. 900 pr. undervisningstime.

CKU Fritid

Pr. dag - kr. 1.037 (på undervisningsdage)

Pr. dag - kr. 2.577 (på hele dage, hvor der ikke er undervisningstid)

Pr. time - kr. 315

Prisen for CKU Fritid reguleres efter hvor mange elever der er med i ordningen. Ovenstående priser er baseret på én elev.

Alle ovenstående priser er eksl. transport.

 

Timepris på kompenserende undervisning pr. 1. januar 2019:

kr. 750 pr. arbejdstime

(Der afregnes på baggrund af en kommunal bevilget tidsramme. Tidsrammen indeholder den samlede tid herunder konfrontationstid med eleven, forberedelse og efterbehandling, møde med andre fagpersoner, kørsel samt administration m.v.)