NYHEDSARKIV

Velkommen tilbage!10-08-2020

Kære elever og pårørende

Så er det nye skoleår skudt i gang, det har været en god første skoledag for de unge mennesker her i Arden. 

Corona epidemien er under kontrol, men ikke overstået. Dog er der sket en del lempelser. Jeg vil her under opridse, hvordan vi forholder os her på CKU i Arden efter sommerferien. Nedenstående er skitseret med udgangspunkt i udmelding fra skole - og dagtilbudschef Anders Norup.

•    Nødundervisningen er ophørt. Derfor er der almindelig skolegang med normal fagrække og længde af skoledagen. Alle elever skal derfor deltage i undervisningen med mindre, der foreligger en lægelig vurdering på, at det ikke er forsvarligt. 

•    Afstandskravet på 1 meter er ikke længere gældende indenfor klassen eller valgholdet, men den voksne skal tilstræbe at holde 1-2 meters afstand til forreste række ved tavleundervisning, morgensang mm. Ved fællessamling med flere klasser skal afstandskriterierne fortsat overholdes.

•    Idrætsundervisning herunder svømning med efterfølgende bad genoptages som vanligt med øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Blandt andet må børnene ikke dele håndklæde. Øvrige faglokaler tages ligeledes i brug igen.

•    Pauser bør fortsat holdes i gruppen. Der er dog adgang til at hente mad og indtage det i kantinen. Eleverne instrueres i at rengøre deres plads efter brug.

•    Der er fortsat fokus på hygiejne i form af hosteetikette og håndhygiejne. Der vaskes hænder ved ankomst til skolen og der er adgang til håndsprit i alle lokaler.
•    Der er fortsat forhøjet rengøringsstandard. alle kontaktflader aftørres en gang dagligt. 

•    Transport er der ikke ændret på. Anbefalingen om brug af mundbind i offentligt transport i trængselsperioder er ikke relevant i skolebusser og taxaer, da det er et kendt antal elever, der kører med hver dag, så der er ingen risiko for overfyldte busser/taxaer. Elever, der ønsker det, må gerne bruge mundbind, men det er op til den enkelte selv at anskaffe et sådant. Ved udflugter, lejrskoler eller lignende vurderer den enkelte på, om der skal anvendes mundbind.
•    Det er kun raske elever, der må møde i skole.
•    Har du været udenlands i sommerferien, gælder der forskelligt afhængigt af land jævnfør Udenrigsministeriet rejsevejledning.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om noget i forhold til skoleåret. er I altid meget velkomne til at kontakte skolen.

De bedste hilsner 

Stinne Yde-Lakmann
Viceskoleleder
CKU Arden