NYHEDSARKIV

Taxitider fra uge 1509-04-2021

Her er taxitiderne som de ser ud fra uge 15 og frem. 

Husk at være klar, når taxien kommer, så dine kammerater ikke skal vente på dig :-) 

Grundet følgende udmelding er ruterne ændret en smule igen:

Skolebuskørsel og flextrafik
Transportministeriet har d.d. oplyst, at med den gradvise åbning af
samfundet gælder der for skolebusser pr. 6 april ikke længere en opfordring
om halv belægning, men at man kan lempe denne begrænsning efter behov.
Der opfordres dog til højst at køre med fuld sædebelægning i skolebusserne,
idet det således bør tilstræbes, at der ikke er stående i skolebussen.
For så vidt angår flextrafikken opfordres trafikselskaberne og kommunerne til
at indrette flextrafikken under hensyn til hvilke grupper, der transporteres, så
der eksempelvis kan tages hensyn til særligt sårbare, og i øvrigt opfordres
kommunerne til at koordinere på tværs af kommuner og med
trafikselskaberne.
 

Michelle    7.45

Helene Marie    6.45
Maja                  7.10
Louise               7.25
Laura                7.50
Sune                 7.55

Tobias 7.25

Hilala               6.50 (Mandag, tirsdag og torsdag)
                        7.10 (onsdag og fredag)
Rasmus           7.01 (Mandag, tirsdag og torsdag)
                        7.20 (onsdag og fredag)
Siv                   7.05
Frederik H.      7.14 (Mandag, tirsdag og torsdag)
                        7.25 (onsdag og fredag)
Julia                 7.40 (Mandag, tirsdag og torsdag)

Lucas               6.45
Sarah               6.48
Troels               7.00
Niels                 7.10
Frederik L.       7.17
Mie                  7.25
Martin B.          7.27 
Marie E.           7.35
Benjamin          7.45

Jeppe              7.25
Victor               7.30
Kenneth           7.49

Josefine           7.00
Jason               7.06
Rebekka           7.28
Kristine             7.40
Alexander         7.57