NYHEDSARKIV

Coronainformation04-08-2021

Her kommer relevant uddrag af Skole- og Dagtilbudschef Anders Norups informationsbrev vedr. fuld genåbning på skoleområdet, disse gælder også på CKU Himmerland: 

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig sommerferie. Genåbningen er nu komplet på skoleområdet, så det betyder, at vi er tilbage til normal skoledag. Da det kan føles længe siden, genfremsendes hermed hvad det betyder:
 
•    Alle børn og voksne over 12 år, der ikke er vaccinerede eller har fået 1. vaccine for mindst 14 dage siden opfordres kraftigt til at få taget en test lige op til skolestart.
•    Alle møder hver dag ind til fysisk undervisning, og der gælder følgende:
o    Eleverne må blandes på tværs i undervisningen. 
o    Eleverne må samles til fællessamlinger.
o    Afstandskravet er ikke længere gældende.
o    Pauser, frikvarterer, ankomst og skoledagsafslutning kan ske på samme tidspunkt  
o    Spisning kan foregå klassevist og i fællesarealer. 
o    Eleverne må undervises af flere forskellige lærere eller pædagoger. 
o    Svømmehallerne og idrætshallerne er åbne. 
•    Alle elever over 12 år og medarbejdere, der ikke er 14 dage efter 1. vaccination, tilbydes 2 ugentlige test frem til og med 30. september. 
•    Sociale arrangementer kan gennemføres igen, herunder kolonier, lejrskoler og studieture over flere dage. 
•    Forældre-og skolebestyrelsesmøder, elevrådsmøder eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder kan igen afvikles ved fysisk fremmøde.
•    Forældre og andre besøgende skal ikke mundbind eller visir indenfor på skolen 
•    Lærere, pædagoger og øvrigt personale har fortsat ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. 
•    Rengøringsstandarden går tilbage til det politisk vedtagne niveau.
•    Alle busser kører efter normal køreplan.
•    Det er fortsat kun raske elever, der må møde i skole. 
•    Har du været udenlands så følg reglerne for det konkrete land. 
•    Elever, forældre og medarbejdere der er færdigvaccinerede og som er anden kontakt eller nærkontakt må godt komme på arbejde/i skole, de skal blot lade sig teste på 4 og 6 dagen (nær kontakt) eller på 4 dagen for nærkontakt til en nærkontakt.


Venlig hilsen

Anders Norup
Skole- og Dagtilbudschef.