LOVGRUNDLAG

Ifølge udlændingeloven skal alle asylansøgere, der er fyldt 18 år, og som ikke har modtaget endeligt afslag på asyl, modtage undervisning.

Undervisningen for asylansøgere på CKU Himmerland sker i henhold til en aftale mellem Udlændingestyrelsen og Vesthimmerlands Kommune.

Læs Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Vesthimmerlands Kommune om indkvartering og underhold af asylansøgere (pr. 20.01.15).