KVALITET & SAMARBEJDE

Undervisningen på CKU Himmerland skal tilbydes af et fagligt dygtigt, inspirerende og engageret personale. Vi bestræber os på optimal kvalitet og effektivitet, bl.a. gennem lederudvikling og personaleuddannelse. Gennem relevant efteruddannelse skabes fundamentet for udvikling af personalets kompetencer.

Den undervisning, vi tilbyder, skal foregå i optimale, inspirerende fysiske rammer. Vi tilbyder undervisning dels internt på vore tre afdelinger i hhv. Aars, Arden og Louns-Alstrup, dels eksternt på institutioner i Himmerland.

Endelig kan undervisningen tilbydes i eget hjem i særlige tilfælde. Gennem brug af moderne undervisningsmaterialer og udstyr opøves eleverne i brug af disse.

Skolens undervisning indgår i brobygning med andre uddannelser.

Undervisningen på CKU Himmerland skal udvikle og styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at deltage i samfundet som ligeværdige borgere.