KORTERE FORLØB FOR UNGE

På CKU Himmerland tilbyder vi også kortere forløb. Her kan du f.eks. tage et forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) i samarbejde med Jobcentret. Du kan også tage et afklaringsforløb til f.eks. Forberedende grunduddannelse FGU eller et forløb, der kan gøre dig klar til en STU.

Vi tilbyder også 10. skoleår.

Et forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) er individuelt fra elev til elev, men i de fleste tilfælde vil målet med et LAB-forløb være at afklare dig i forhold til dine uddannelses- og erhvervsmuligheder eller at modne dig personligt eller fagligt.

Som elev i et LAB-forløb bliver du på CKU Himmerland en del af det samme ungemiljø, og hermed også de samme aktiviteter og arrangementer, som gør sig gældende for de øvrige elever på skolen. 

Læs mere under Aktiviteter og Arrangementer

Et forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) sker via Jobcentret. De vil tage stilling til længde og indhold af dit forløb.

Har du brug for et kort forløb, der kan gøre dig mere afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse, f.eks. en Forberedende grunduddannelse FGU eller om dine muligheder for en STU, skal du også kontakte Jobcentret i din hjemkommune.