KOMPENSERENDE UNDERVISNING FOR VOKSNE

CKU Himmerland tilbyder et bredt udvalg af undervisning for voksne over 18 år, som har brug for at få afhjulpet eller begrænset virkninger af et fysisk eller psykisk handicap. Formålet er at videreudvikle dine personlige, studie- eller erhvervsmæssige kompetencer og forbedre funktionelle færdigheder.

Vi tilrettelægger undervisningen under hensyntagen til voksne med:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Progredierende sygdomme (begyndende demens, sklerose, parkinsonisme)
  • Talevanskeligheder / stemmevanskeligheder
  • Sindslidelse
  • Svære læse-/stavevanskeligheder samt matematikvanskeligheder
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Specifikke vanskeligheder, f.eks. syns-, høre- og bevægelseshandicaps

Undervisningen tilbydes oftest som kursus en eller to dage om ugen og foregår individuelt eller på hold for elever med samme vanskeligheder eller handicap. Den finder oftest sted som deltid fra mandag til fredag.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Den tilrettelægges individuelt, og der laves en undervisningsplan for hver enkelt elev.

Undervisningen giver rig mulighed for at indgå i sociale sammenhænge og møde ligesindede. Den foregår på skolens to afdelinger i Aars og Arden og i nogle tilfælde eget hjem. Undervisningen kan foregå i tæt samarbejde med pårørende, sagsbehandlere, konsulenter eller andre tilknyttede fagpersoner.