INDHOLD I UNDERVISNINGEN

Som elev på CKU Himmerland er du selv med til at vælge, hvad din uddannelse skal indeholde. Har du særlige interesser, vil vi gerne imødekomme dem og gøre dem til en del af din uddannelse.

Inden du påbegynder din STU, skal du lave en uddannelsesplan. Det kan din UU-vejleder hjælpe med.

Din STU skal indeholde en almen del, en specifik del og en praktisk del.

  • Den almene del er de almene fag, som du har sammen med de øvrige elever. Det kan f.eks. være dansk, matematik, engelsk, news, trivsel & identitet, idræt og svømning.

  • Den specifikke del er den del, som er specifik for dig. Her kan du vælge de fag og aktiviteter, som du interesserer dig for. Se nogle eksempler på, hvad du kan vælge på CKU Himmerland under Aktiviteter og fag. Du kan også vælge at følge fag på VUC som fjernundervisning, f.eks. Almen Voksenuddannelse (AVU) eller Forberedende Voksenundervisning (FVU).

  • Den praktiske del består af praktiske aktiviteter på skolen eller praktik udenfor skolen i offentlige eller private virksomheder. Læs mere under Praktik og praktikvejledning.

Tager du et kortere forløb på CKU Himmerland, f.eks. efter LAB-loven eller et STU-forberedende forløb, følger du som udgangspunkt den samme undervisning som de øvrige elever og har de samme muligheder for indhold, aktiviteter og fag.

Læs mere om STU på Uddannelsesguiden.dk (åbner i nyt vindue)