INDHOLD I UNDERVISNINGEN

På Asylskolen undervises der i:

  • dansk
  • danske samfundsforhold
  • engelsk
  • kreative og musiske fag

Desuden tilbyder vi løbende en række forskellige kurser.

Undervisningen foregår på niveaudelte hold, som strækker sig over hold med analfabeter til avanceret engelsk- og danskundervisning. Dagen starter med fælles morgensang, undervisning i sprog og samfundsfag om formiddagen og kreative og musiske valgfag over middag.

Med undervisningen for asylansøgere ønsker CKU Himmerland at skabe en differentieret undervisning, der i høj grad inddrager eleverne. Undervisningen søger desuden at bygge bro mellem det boglige og det praktiske.  

Start på skolen

Alle nye elever starter på et introduktionshold, hvor de modtager ”Asylansøgerkursus”. I denne klasse får eleverne en introduktion til det danske sprog samt informationer om det danske samfund og asylsystem. Når de er færdige med kurset, flyttes de over i en af de øvrige klasser på skolen.

Det sociale liv 

På skolen vægter vi det sociale liv og fællesskab meget højt. Vi er utroligt glade for at have en samlet skole, hvor samtlige af vores elever og ansatte har deres daglige gang. Vores store fællesrum giver os mulighed for at starte dagen sammen med morgensang. Morgensangen har ry for at ”løfte taget på skolen” og giver en helt særlig og positiv start på dagen. I formiddagstimerne er eleverne inddelt efter fagligt niveau, hvilket er med til at give en meningsfuld og tryg undervisning for den enkelte. Om eftermiddagen bliver ”posen rystet” og eleverne kan vælge sig på valgfag af en måneds varighed. Vi tilbyder bl.a. musikundervisning, idræt, IT, ekstra dansk, madlavning og billedkunstundervisning.

Ungeklasse

Endvidere har skolen en særlig ungeklasse, for elever mellem 17 og 21 år. Her får de unge lov til ”at være unge”. I ungeklassen er der mulighed for at udvide fagrækken efter behov, samt inddrage forskellige temaer osv. Vi oplever, at eleverne har stort udbytte af at være sammen med andre unge og at det for mange er en lettelse ikke at skulle undervises sammen med mor og far.

Fremrykket dansk

På skolen undervises der også i fremrykket dansk for de asylansøgere, som har fået ophold i Danmark. Oftest bor asylansøgerne en måned på centrene, inden de flytter ud til integration i de enkelte kommuner. I denne måned modtager de intensiv danskundervisning som første led i den samlede integrationsplan. Fagene er dansk og danske samfundsforhold med særlig fokus på starten på en ny tilværelse i Danmark.

Kurser

Vi afholder løbende særligt tilrettelagte kurser: asylansøgerkursus, hygiejnekursus, tolkekursus og brandkursus. Derudover udvider vi hele tiden vores kursusvirksomhed med nye kurser som er relevante for vores elever.