Hjernerystelse

Kompenserende specialundervisning for voksne henvender sig til voksne over 18 år, som har senfølger efter hjernerystelse - commotio.

Formål

Målet med undervisningen er at få indblik i egne vanskeligheder og lære at kompensere for vanskelighederne. Målet er envidere at lære at udnytte sine ressourcer bedre og komme videre i forhold til arbejdsmarkedet og hverdagslivet.

Undervisningens form og omfang

Undervisningen gives som individuel undervisning eller som holdundervisning.

Undervisningens indhold

Et undervisningsforløb starter med en udredning, hvor der indhentes journaloplysninger og andre relevante oplysninger om hjernerystelsen. Vi taler med dig om dine fysiske og intellektuelle ressourcer og om, hvordan du vil kunne udnytte dem bedst i restitueringen. Ud fra det tilrettelægger vi den individuelle undervisning. Herefter kan der blive tale om holdundervisning på mindre hold, hvor du møder andre med senfølger efter hjernerystelse.

Holdstørrelse

Der undervises på mindre hold på op til 4 deltager

Hvor

Der tilbydes undervisning på CKU Aars, Kulturhus Arden og Hobro Sygehus.

Hvornår

Tidspunkt og varighed meddeles ved bekræftelse om optagelse.

Visitation / optagelse

Optagelse finder sted hele året. Ved ønske om optagelse rettes henvendelse til CKU Himmerland, hvor man ka rekvirere ansøgningsskema. Ansøgningsskema findes endvidere på hjemmesiden. Derefter indkaldes til en personlig samtale, hvorefter der tages stilling til behovet for specialundervisning for voksne.

Betaling

Undervisning er gratis for borgeren.

Befordring

Der kan ansøges om transport, hvis man har specielle udfordringer.