FVU-DANSK

FVU betyder Forberedende Voksen Undervisning. CKU Himmerland tilbyder FVU-undervisning for borgere over 18 år med særlige vanskeligheder, som har svært ved at deltage i den ordinære undervisning. Undervisningen foregår på små hold og med megen støtte.

FVU-dansk:

Trin 1-2-3-4

FVU læsning består af 4 trin. Trin 1 er for begyndere, og efter trin 4 kan man med udbytte læse 8.-9. klasses dansk på VUC.

Hvem kan tage FVU-dansk?

FVU-dansk er for borgere, som har vanskeligheder med at læse og skrive dagligdags tekster, har problemer med at deltage i kurser/efteruddannelse eller har svært ved at støtte deres børn i det, de lærer i skolen.

Man skal være fyldt 18 år, og man skal være interesseret i danskundervisning.

Omfang

Undervisningen er på 60 timer i alt med undervisning 1 eller 2 gange om ugen.

Prøver

Der er mulighed for at gå til en prøve efter hvert trin. Man kan også vælge at få et deltagerbevis, hvis man har deltaget i 85 % af undervisningen. Prøven er ikke en betingelse for at gå videre på næste trin.

Undervisningen på de forskellige trin

Der arbejdes f.eks. med:

  • Stavning
  • Grammatik
  • Ordkendskab
  • Læsning af hverdagstekster
  • Læsestrategier
  • Skrivning af hverdagstekster

Holdstørrelse

Undervisningen foregår på et lille hold med ca. 5-6 deltagere.

Hvor

Undervisningen foregår normalt på CKU´s afdelinger i Aars eller Arden.

Tidspunkt

Undervisningen foregår normalt i dagtimerne.

Visitation/optagelse

Optagelse finder sted løbende hele året.

Ved ønske om optagelse rettes henvendelse til CKU, hvor man kan rekvirere ansøgningsskema. Derefter indkaldes til personlig samtale, hvor der tages stilling til, om der er behov for kompenserende undervisning.

Skolen kan tilbyde en mere omfattende udredning, hvis det er nødvendigt for at afklare behovet for undervisning. Eventuelle visitationspapirer med undervisningsforslag og omfang fremsendes til visitationsudvalget i borgerens hjemkommune. Undervisningen iværksættes straks efter godkendelse.

Kompenserende specialundervisning

Har man større læsevanskeligheder, så man endnu ikke er klar til FVU-undervisning på trin 1, kan skolen tilbyde kompenserende danskundervisning på et lille hold.

Betaling

Kompenserende specialundervisning er gratis for borgeren i den enkelte kommune.

Befordring

Der kan søges om gratis befordring for borgere med særligt kørselsbehov.