ERHVERVET HJERNESKADE

Kompenserende specialundervisning henvender sig til voksne over 18 år, som har fået en hjerneskade på grund af ulykke eller sygdom, herunder parkinsonisme, sklerose og begyndende demens.

Formål

Formålet med undervisningen er at begrænse virkningerne af de handicaps, hjerneskaden medfører.

I undervisningen lægger vi vægt på

  • At borgeren bliver opmærksom på nye muligheder i stedet for begrænsninger
  •  At borgeren erfarer, at det stadig er muligt at lære, selv om der er vanskeligheder med koncentration og hukommelse 
  • At undervisningen foregår i et tempo, som muliggør korte forløb og repetition af det lærte
  • At der tages udgangspunkt i den enkelte elevs viden, færdigheder og livserfaring
  • At borgeren mødes med andre i lignende situation og at man lærer af hinanden

Undervisningens form og omfang

Undervisningen er tilrettelagt individuelt, og der udarbejdes en undervisningsplan for hver enkelt borger.

Kognitiv rehabilitering

Har man som følge af erhvervet hjerneskade fået kognitive vanskeligheder – det kunne være vanskeligheder med hukommelse, opmærksomhed, struktur, initiativ – kan man tilbydes kognitiv rehabilitering. Her arbejdes med indsigt i de kognitive vanskeligheder samt strategier for at klare dagligdagen med disse vanskeligheder. Undervisningen foregår fortrinsvis på hold, men også som individuel udredning og vejledning. Undervisning er  typisk en gang om ugen.

Individuel taleundervisning

Har man som følge af en erhvervet hjerneskade fået sproglige vanskeligheder / afasi, kan man tilbydes individuel taleundervisning. Undervisningen indledes med en udredning af vanskelighederne og foretages af skolens talepædagog. Der kan f.eks. tilbydes individuel undervisning 1 til 2 gange om ugen i et kortere forløb, hvorefter der vurderes, om der skal tilbydes et nyt forløb. Der kan også tilbydes undervisning på kommunikationshold. Se også Taleundervisning.

Demensundervisning

Der tilbydes kompenserende specialundervisning for demente i første fase af sygdommen. I undervisningen arbejdes med kognitiv stimulation. Det sker gennem arbejde med aktuelle emner, erindringer, sange,  sprog, motion. Formålet er at bibeholde så mange færdigheder som muligt så lang tid som muligt. Der lægges vægt på samarbejde med pårørende og demenskoordinatorer.

Sklerose eller parkinsonisme

Der tilbydes undervisning til borgere med sklerose og borgere med parkinsonisme. Det kan typisk være stemmetræning, hvor der arbejdes med at bruge de kræfter, som bliver færre og færre på den rigtige måde. Der kan også tilbydes IT-undervisning eller kreativt fag.

Computer-/kommunikationsundervisning

Undervisningen kan indeholde brug af almindelige pc-programmer, f.eks tekstbehandling, regneark, internet, digitalt kamera, mail, billedbehandling etc. Skolen har desuden særlige programmer, som støtter tale, læsning, skrivning eller træning af kognitive funktioner som f.eks. hukommelse, opmærksomhed, koncentration. Man arbejder i sit eget tempo, og der er mulighed for at vælge det, man er interesseret i og har brug for. Nogle borgere kan i henhold til Serviceloven søge økonomisk tilskud til hjælpemidler f.eks. pc-programmer, som kan forbedre deres muligheder for at kommunikere med andre mennesker.

Kreativt fag

Til borgere, som har en erhvervet hjerneskade eller sklerose, parkinsonisme eller begyndende demens tilbydes kreativt fag. Her træner man kognitivt eller sprogligt i en sammenhæng på et hold. Endvidere kan man lære at bruge sig selv kreativt og måske tage fat på en meningsfuld beskæftigelse, som man kan bruge videre i livet.

Holdstørrelse

Undervisningen foregår som regel på små hold, men der kan også etableres større hold med flere lærere tilknyttet. I særlige tilfælde kan etableres eneundervisning i en periode på skolen eller i eget hjem.

Hvor

Undervisningen foregår normalt på CKU i Aars eller Arden eller på Kulturhus Arden.

Hvornår

Tidspunkt og varighed for undervisning meddeles ved bekræftelse om optagelse.

Visitation/optagelse

Optagelse finder sted løbende hele året.

Ved ønske om optagelse rettes henvendelse til CKU, hvor man kan rekvirere ansøgningsskema. Derefter indkaldes til personlig samtale, hvor der tages stilling til, om der er behov for kompenserende undervisning.

Betaling

Kompenserende specialundervisning er gratis for borgeren i den enkelte kommune.

Befordring

Der kan søges om gratis befordring for borgere med særligt kørselsbehov. 

Specialpædagogisk bistand

Udover den kompenserende specialundervisning kan CKU tilbyde specialpædagogisk bistand

  • Rådgivning og vejledning til eleven f.eks. om uddannelse og undervisningsmuligheder
  • Rådgivning og vejledning til fagpersoner eller pårørende
  • Udredninger og tests
  • Sprogdiagnosticering, herunder afasitest
  • Læsetest, matematiktest